Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#130971 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 34 ms 388 K C++ 14 / 1 K Shiryon 2023-04-04 8:47:31
#57527 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 35 ms 380 K C++ 14 / 656 B hihihi1 2021-11-15 11:41:15
#59915 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 41 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-11-28 8:40:59
#29363 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 44 ms 416 K C++ 11 / 646 B shabipilamew 2021-03-03 15:20:05
#163848 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 44 ms 384 K C++ 17 / 2 K buon_choi96 2023-11-20 3:39:44
#8769 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 49 ms 544 K C++ 17 / 857 B Phạm Thế Phong 2020-09-23 8:00:23
#129784 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 82 ms 5048 K C++ 17 / 1 K Đặng Huyền Trân 2023-03-29 9:40:54
#129774 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 82 ms 5048 K C++ 17 / 996 B Phạm Thanh Lam 2023-03-29 9:38:35
#129773 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 84 ms 4988 K C++ 17 / 1018 B Ninh Anh Vũ 2023-03-29 9:38:23
#129785 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 85 ms 4988 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quốc Việt 2023-03-29 9:41:10
#156445 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 96 ms 352 K C++ 17 / 756 B GIAP 2023-10-28 3:10:38
#6008 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 97 ms 360 K C++ 14 / 725 B Trùm CUỐI 2020-04-20 21:13:35
#8694 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 97 ms 396 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-19 18:11:40
#42380 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 103 ms 368 K C++ 17 / 1 K Vân Phong 2021-07-13 16:06:47
#156446 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 111 ms 348 K C++ 17 / 756 B quynh 2023-10-28 3:10:53
#72228 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 133 ms 4988 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:33:14
#82849 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 141 ms 4988 K C++ / 2 K Đỗ Việt Cường 2022-05-05 9:51:26
#129786 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 141 ms 4988 K C++ 17 / 968 B Ng Duy Anh 2023-03-29 9:41:32
#142554 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 146 ms 4960 K C++ 17 / 1 K L H D 2023-07-11 7:11:58
#8772 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 148 ms 4960 K C++ 14 / 975 B Hà Hoàng Hiệp 2020-09-23 8:22:29
#129789 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 148 ms 4960 K C++ 17 / 724 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-03-29 9:41:56
#129776 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 150 ms 4960 K C++ 17 / 945 B Bùi Quốc Huy 2023-03-29 9:38:39
#155033 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 152 ms 4988 K C++ 17 (Clang) / 1 K Bùi Cường Quốc 2023-10-23 15:23:48
#129775 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 173 ms 5052 K C++ 17 / 1018 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-03-29 9:38:35
#82145 #499. RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN Accepted 100 344 ms 604 K C++ 17 / 652 B ohka 2022-04-18 9:53:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: