Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57536 #507. TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự Accepted 100 61 ms 1372 K C++ 14 / 1 K hihihi1 2021-11-15 11:43:38
#12463 #507. TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự Accepted 100 62 ms 1408 K C++ 17 / 1 K Chùm CUỐI 2020-10-28 8:17:51
#12462 #507. TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự Accepted 100 62 ms 1364 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-28 8:17:43
#12461 #507. TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự Accepted 100 66 ms 1364 K C++ 14 / 1018 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-28 8:16:38
#52646 #507. TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự Accepted 100 78 ms 1364 K C++ / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-10-22 8:19:29
#52643 #507. TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự Accepted 100 80 ms 1468 K C++ / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-22 8:16:36
#8727 #507. TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự Accepted 100 112 ms 5340 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-21 12:14:37


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: