Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57554 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 39 ms 836 K C++ 14 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:49:43
#9370 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 46 ms 388 K C++ 17 / 761 B Phạm Thế Phong 2020-10-07 10:06:16
#71422 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 47 ms 404 K C++ 17 / 1 K hello1234 2022-02-08 8:26:01
#39627 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 47 ms 768 K C++ 17 / 2 K Vân Phong 2021-06-23 10:03:08
#97881 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 48 ms 388 K C++ / 699 B Xuân 2022-11-02 8:12:21
#78011 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 49 ms 380 K C++ / 904 B Đỗ Việt Cường 2022-03-19 13:46:40
#9373 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 50 ms 404 K C++ 14 / 573 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-07 10:22:25
#57727 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 51 ms 448 K C++ 17 / 621 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-16 3:59:05
#35998 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 54 ms 536 K C++ 14 / 1 K An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:03:28
#6318 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 55 ms 384 K C++ 14 / 674 B Trùm CUỐI 2020-04-26 2:15:27
#39349 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 58 ms 384 K C++ 17 / 1 K batman 2021-06-21 2:05:09
#34217 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 66 ms 748 K C++ 14 / 1 K Phan Quý Thịnh 2021-04-12 7:37:06
#87053 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 74 ms 352 K C++ 17 / 1 K CODE 2022-07-08 10:33:06
#43201 #537. BAODONG – Bao đóng Accepted 100 76 ms 728 K C++ / 1 K always tle 2021-07-28 6:49:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: