Tên đăng nhập

haiminh042003

Họ và tên

CODE

Email

haiminh042003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-22 13:38:00

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500