Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#147110 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 153 ms 476 K C++ 17 / 24 K trinhbaongoc3011 2023-08-29 17:56:28
#142400 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 164 ms 436 K C++ 17 / 3 K Hoc Sinh Lao Cai 2023-07-08 16:03:58
#143981 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 173 ms 632 K C++ 17 / 1 K buon_choi96 2023-07-26 14:16:02
#138184 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 253 ms 424 K C++ 17 / 2 K Bùi Quốc Huy 2023-05-15 8:47:40
#6754 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 259 ms 484 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-05-04 11:14:54
#76866 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 275 ms 556 K C++ 17 / 2 K hihihi1 2022-03-09 0:22:57
#45445 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 280 ms 508 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Đức Nam 2021-08-26 1:58:51
#52541 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 515 ms 416 K C++ 11 / 2 K Uah Hnaht 2021-10-21 14:02:36
#79405 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 517 ms 460 K C++ 17 / 18 K Lê Quang Phúc 2022-03-29 9:05:21
#79431 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 711 ms 440 K C++ 17 / 18 K Phan Tuấn Khang 2022-03-29 9:23:41
#55500 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 1853 ms 548 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hải An 2021-11-05 9:36:40
#86003 #811. INFINITY - Vô hạn Accepted 100 3698 ms 568 K C++ 17 / 3 K hafo 2022-06-18 8:30:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: