Tên đăng nhập

tuilahao23

Họ và tên

Phạm Đức Hào

Email

phamduchao2k3@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-17 4:40:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500