Tên đăng nhập

hamvantai

Họ và tên

Phạm Văn Thủy

Email

pvthuy84@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-01 5:41:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500