Tên đăng nhập

ti20_lnakhoa

Họ và tên

Lê Nguyễn Anh Khoa

Email

sadseadasda13@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-30 10:01:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500