Tên đăng nhập

KhanhPahm

Họ và tên

Phạm Duy Khánh

Email

khanhkhaukhinh63@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-09 16:08:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500