Tên đăng nhập

chithanh291

Họ và tên

Lương Chí Thành

Email

schoolstuff1029384756@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-25 7:55:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500