Tên đăng nhập

zxcvbn

Họ và tên

aideyyy

Email

khongcoluon@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-09-23 13:49:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500