Tên đăng nhập

ducnghia08

Họ và tên

Đức Nghĩa

Email

ducnghiana678@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-22 0:27:06

Bài tập đã đạt

1 3 4 180

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500