Tên đăng nhập

phamnguyenminhduc

Họ và tên

Phạm Nguyễn Minh Đức

Email

minhduclop4a2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-02 11:30:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500