Tên đăng nhập

phongtin27

Họ và tên

van_dat

Email

vovandatntt0403@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 6:54:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500