Tên đăng nhập

LeThanhMinh2

Họ và tên

Lê Thanh Minh

Email

hmmminhle@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-19 8:31:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500