Tên đăng nhập

HB_DUC

Họ và tên

Vi Hùng Đức

Email

ducvi196@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-07 13:35:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500