Tên đăng nhập

Phat

Họ và tên

Vo Hong Phat

Email

deranfe2k8@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-23 9:18:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500