Tên đăng nhập

chishikato20

Họ và tên

dang viet cuong

Email

thcshiepan1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-17 2:57:44

Bài tập đã đạt

1 2 9 332

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500