Tên đăng nhập

nguyenduykhanh_05

Họ và tên

Nguyen Duy Khanh

Email

khanh04092005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-11 20:28:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500