Tên đăng nhập

Holmes123

Họ và tên

Nguyen Cao Loc

Email

lehonganh2304@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-17 0:15:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500