Tên đăng nhập

clntldcd

Họ và tên

yamete

Email

crazysadboy2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-22 8:14:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500