Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#16117 #1313. GRAPH Accepted 100 563 ms 13136 K C++ 14 / 1 K Trần Minh Sáng 2020-11-21 7:38:53
#71916 #1313. GRAPH Accepted 100 593 ms 13264 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:20:20
#16032 #1313. GRAPH Accepted 100 645 ms 17240 K C++ 17 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-19 15:31:38
#16015 #1313. GRAPH Accepted 100 645 ms 15312 K C++ 17 / 3 K nhdandz 2020-11-19 14:13:57
#16027 #1313. GRAPH Accepted 100 651 ms 13392 K C++ 17 / 3 K loidinhnhathandsome 2020-11-19 14:25:55
#16008 #1313. GRAPH Accepted 100 777 ms 22364 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-19 14:04:29
#74613 #1313. GRAPH Accepted 100 816 ms 18812 K C++ 14 / 2 K always tle 2022-02-19 11:22:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: