Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#153475 #1436. LINEUP - Chụp ảnh bò Accepted 100 121 ms 1400 K C++ 17 / 1019 B Quốc Hưng 2024-06-06 9:38:31
#72222 #1436. LINEUP - Chụp ảnh bò Accepted 100 135 ms 1784 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:32:46
#153347 #1436. LINEUP - Chụp ảnh bò Accepted 100 140 ms 3780 K C++ 14 / 2 K Phạm Nhật Quang 2024-06-05 10:37:49
#32260 #1436. LINEUP - Chụp ảnh bò Accepted 100 167 ms 1888 K C++ 11 / 1 K Lê Đức Nhuận 2021-03-24 7:35:11
#110082 #1436. LINEUP - Chụp ảnh bò Accepted 100 174 ms 4180 K C++ 17 / 2 K Nguyen Van Khang 2022-12-12 11:00:21
#110000 #1436. LINEUP - Chụp ảnh bò Accepted 100 189 ms 4172 K C++ 17 / 2 K Akiet 2022-12-12 9:23:57
#107588 #1436. LINEUP - Chụp ảnh bò Accepted 100 414 ms 5748 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-04 10:13:04
#153478 #1436. LINEUP - Chụp ảnh bò Accepted 100 472 ms 3372 K C++ 17 / 1 K Mới tập code :>> 2024-06-06 10:11:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: