Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5611 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 333 ms 388 K C++ 11 / 1 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-04-11 8:09:31
#80547 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 433 ms 20152 K C++ 17 / 1 K Trần Vạn Tấn 2022-04-05 16:35:00
#293 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 577 ms 440 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2019-12-13 18:40:19
#75645 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 656 ms 4348 K C++ 11 / 1 K shabipilamew 2022-02-26 3:29:31
#80544 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 1189 ms 6108 K C++ 17 / 2 K Phạm Huỳnh Long Vũ 2022-04-05 15:25:09
#17847 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 1200 ms 4352 K C++ / 1 K Dung 2020-11-29 15:10:50
#122636 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 1253 ms 4372 K C++ 17 / 3 K duy binh 2024-01-08 4:39:07
#72967 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 1271 ms 31840 K C++ 11 / 1 K yamete 2022-02-14 2:47:07
#114051 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 2130 ms 4352 K C++ 14 / 4 K le quang trung 2023-01-03 5:45:18
#113970 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 2200 ms 31856 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Lê Khánh 2023-01-03 3:02:31
#114043 #1500. GARDEN - Vườn cây Accepted 100 2364 ms 628 K C++ 17 / 4 K nnhzzz 2023-01-03 4:57:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: