#1551. GIFT11 - Món quà của Thức

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Dữ liệu vào:
4
2
1 1
3
1 31 12
3
12345 67 84
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dữ liệu ra:
2
2
2
31680