Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5990 #394. BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành Accepted 100 23 ms 356 K C++ 14 / 2 K Chùm CUỐI 2020-04-20 2:50:45
#5992 #394. BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành Accepted 100 23 ms 388 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-04-20 2:54:50
#61563 #394. BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành Accepted 100 23 ms 380 K C++ 17 / 2 K Bui Dang Nguyen 2021-12-08 4:22:42
#65262 #394. BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành Accepted 100 27 ms 352 K C++ 14 / 1 K pham gia hung 2021-12-18 13:48:48
#57497 #394. BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành Accepted 100 28 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:33:07
#61567 #394. BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành Accepted 100 33 ms 424 K C++ 17 / 1 K ThMinh 2021-12-08 5:48:29
#5827 #394. BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành Accepted 100 35 ms 388 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-16 6:42:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: