Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#124882 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 30 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2024-01-16 13:57:10
#57458 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 35 ms 636 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2021-11-15 8:14:32
#72901 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 42 ms 636 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-12 18:30:22
#67613 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 45 ms 552 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 9:58:05
#127249 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 45 ms 512 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-01-24 10:26:24
#126949 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 46 ms 572 K C++ 17 / 877 B 🐄 2024-01-23 9:12:13
#6600 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 47 ms 516 K C++ 17 / 1008 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 15:13:07
#32561 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 51 ms 640 K C++ 14 / 1 K Phan Quý Thịnh 2021-03-25 19:37:33
#45464 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 79 ms 1232 K C++ 14 / 911 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-26 3:37:47
#88925 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 110 ms 488 K C++ 14 / 851 B DEATH 2022-08-08 13:51:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: