Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57458 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 35 ms 636 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2021-11-15 8:14:32
#127744 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 37 ms 508 K C++ 17 / 980 B TKduybich 2023-03-18 12:47:54
#72901 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 42 ms 636 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-12 18:30:22
#67613 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 45 ms 552 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 9:58:05
#6600 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 47 ms 516 K C++ 17 / 1008 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 15:13:07
#32561 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 51 ms 640 K C++ 14 / 1 K Phan Quý Thịnh 2021-03-25 19:37:33
#45464 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 79 ms 1232 K C++ 14 / 911 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-26 3:37:47
#125036 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 90 ms 1252 K C++ 17 / 911 B BQH 2023-03-04 22:09:32
#88925 #449. DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 Accepted 100 110 ms 488 K C++ 14 / 851 B DEATH 2022-08-08 13:51:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: