Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6320 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 817 ms 1328 K C++ 14 / 872 B Trùm CUỐI 2020-04-26 2:26:18
#48205 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 828 ms 4292 K C++ / 915 B ra 2021-09-18 4:43:06
#71423 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 831 ms 4652 K C++ 17 / 1 K hello1234 2022-02-08 8:26:32
#39628 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 831 ms 5720 K C++ 17 / 2 K Vân Phong 2021-06-23 10:04:27
#9403 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 835 ms 5008 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-08 7:20:03
#39351 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 845 ms 4808 K C++ 17 / 1 K batman 2021-06-21 2:07:44
#57557 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 845 ms 1384 K C++ 14 / 858 B hihihi1 2021-11-15 11:50:40
#43198 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 847 ms 4504 K C++ 17 / 1 K always tle 2021-07-28 6:15:30
#76798 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 852 ms 7236 K C++ 17 / 1 K lehuunghia 2022-03-07 16:32:13
#57956 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 862 ms 1360 K C++ 11 / 926 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-17 7:39:00
#87237 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 866 ms 8776 K C++ 17 / 1 K CODE 2022-07-11 4:02:34
#90664 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 869 ms 4852 K C++ 17 / 1 K tino2006 2022-08-29 1:01:00
#57957 #539. HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) Accepted 100 878 ms 1564 K C++ 17 / 946 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-17 7:39:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: