Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72979 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 200 ms 7256 K C++ 17 / 4 K lmqzzz 2022-02-14 3:59:04
#72179 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 196 ms 2628 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:29:09
#138836 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 168 ms 2620 K C++ 17 / 2 K Bùi Quốc Huy 2023-05-17 9:36:11
#77623 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 185 ms 2644 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-03-15 13:10:48
#66361 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 190 ms 2556 K C++ 17 / 2 K Trương Tuấn Tú 2021-12-25 16:08:10
#73196 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 438 ms 39676 K C++ 17 / 1 K Trịnh Nhật Hưng 2022-02-14 16:14:50
#73178 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 346 ms 77508 K C++ / 1 K Hà Thu Hà 2022-02-14 13:50:08
#132829 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 378 ms 92280 K C++ 14 / 1011 B Phan Thien Hue 2023-04-13 2:18:27
#53820 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 322 ms 75708 K C++ 17 / 980 B Phạm Thế Phong 2021-10-29 14:05:23
#139448 #853. DISTK - Khoảng cách K trên cây Accepted 100 434 ms 41212 K C++ 17 / 969 B Thắng Nguyễn 2023-05-27 12:41:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: