Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#58916 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 251 ms 1948 K C++ 17 / 588 B daotuanduy 2021-11-22 15:10:58
#63049 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 1342 ms 31840 K C++ / 705 B mainamhai2k 2021-12-15 13:12:01
#68993 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 257 ms 1992 K C++ / 2 K Nguyen Nguyen Nguyen 2022-01-12 17:01:17
#74497 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 266 ms 1916 K C++ 11 / 974 B Xuân 2022-02-18 12:29:35
#75212 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 350 ms 1936 K C++ 14 / 834 B DEATH 2022-02-24 1:04:09
#76237 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 271 ms 1892 K C++ 17 (Clang) / 925 B Không có tên 2022-03-03 1:30:30
#76294 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 1199 ms 2004 K C++ 17 / 934 B Phạm Thị Trà Giang 2022-03-03 8:06:48
#84755 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 1264 ms 1996 K C++ 11 / 639 B hm123 2022-05-27 8:59:53
#84808 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 1126 ms 1876 K C++ 11 / 576 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-28 10:19:50
#88988 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 1137 ms 1916 K C++ / 521 B Nguyen ha an 2022-08-11 15:07:15
#89482 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 361 ms 2008 K C++ 17 / 772 B CODE 2022-08-19 8:32:01
#106952 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 1156 ms 2516 K C++ 11 / 651 B van_dat 2022-12-01 10:51:30
#107523 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 1124 ms 2552 K C++ 17 / 645 B Võ Thiên Phúc 2022-12-03 15:56:57
#116271 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 949 ms 1976 K C++ / 1 K meow 2023-01-22 11:06:43
#116280 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 1197 ms 1920 K C++ 17 / 700 B Thắng Nguyễn 2023-01-22 15:53:49
#119230 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 339 ms 1964 K C++ 17 / 723 B Tiêu Dao 2023-12-22 10:55:10
#147513 #899. SOCOLATE - Mua Sô-cô-la Accepted 100 273 ms 1916 K C++ 17 / 522 B Quốc Hưng 2024-04-29 10:30:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: