Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10080 LOVELYHUG 3 5 60.00%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 11 26 42.31%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 36 44.44%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 30 41 73.17%
1217 CPAIRS - Cặp số 22 95 23.16%