# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3701 Lê Phạm Anh Thế 7 1500
3702 K84Daicaa 0 1500
3703 Nguyễn Khoa 1500
3704 Nguyễn Khôi MInh 6 1500
3705 Lê Tiến Thành 1 1500
3706 ngocbaby 0 1500
3707 phan hoàng ý 0 1500
3708 Vũ Huy Đức 9 1500
3709 lala 1500
3710 Nguyen Nhu Duc Minh 2 1500
3711 trần huy thịnh 0 1500
3712 Nguyễn Đức Bảo Lâm 1500
3713 lethanhminh 1500
3714 ngheo 63 1500
3715 Mad 3 1500
3716 lulu 1500
3717 amogus 1 1500
3718 Phan Lâm Dũng 1 1500
3719 Hoàng Minh Anh 11 1500
3720 DB2k4 1500
3721 a_n_e 6 1500
3722 Duy Mạnh 4 1500
3723 Nguyễn Lê Dũng 1500
3724 hê lô 1 1500
3725 dungxa 1 1500
3726 Trịnh Hải An 5 1500
3727 op 1 1500
3728 Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 21 1500
3729 Lân Phạm 0 1500
3730 Lê Văn Cường 1500
3731 lalalala 30 1500
3732 Sử Trường Giang 0 1500
3733 Phạm Kim Trung Đức 0 1500
3734 dmuyhmung 2 1500
3735 pham duy hieu 1 1500
3736 Lê Việt Hoang 1 1500
3737 Le Anh Kiet 1 1500
3738 heheboi 0 1500
3739 KH 1 1500
3740 Trịnh Đặng Gia Minh 5 1500
3741 Phạm Anh Tuấn 2 1500
3742 Huỳnh Hoàng Dung 1 1500
3743 kiet 1 1500
3744 Nguyễn Thị Kiều Ngân 12 1500
3745 Nguyen Duc Hung 1 1500
3746 Slvcker2k5 12 1500
3747 Nông Nhật Quang 0 1500
3748 Mai Hồng Tín 14 1500
3749 Trần Đan Mạch 1500
3750 Trịnh Đình Khải 1500