Tên đăng nhập

pda7738

Họ và tên

pda

Email

pda230604@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-01 13:28:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500