Tên đăng nhập

phuclai2011

Họ và tên

Nguyễn Phúc Lai

Email

28hungvuongmc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-13 7:21:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500