Tên đăng nhập

adudark69

Họ và tên

kain

Email

thinh9dpro@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-24 17:56:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500