Tên đăng nhập

minh2411

Họ và tên

PHẠM NGỌC MINH

Email

phamngocminh24112006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

minh

Đăng ký lúc

2021-09-10 13:31:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500