Tên đăng nhập

Sinon123

Họ và tên

Ngô Tiến Đạt

Email

ngodat.it213@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-18 12:40:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
Cho xem view solution của người khác khi code mình đã ac. 2021-09-29 8:46:34

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500