Tên đăng nhập

eddie1711

Họ và tên

Đặng Triệu Dũng

Email

dangtrieudung2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-18 16:50:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500