Tên đăng nhập

PAT286

Họ và tên

PAT

Email

anhtuan28022006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-10 18:05:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500