Tên đăng nhập

caonhiyi2008

Họ và tên

Cao Yến Nhi

Email

0348685361

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-07 8:51:34

Bài tập đã đạt

1 2 3 8 9

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500