Tên đăng nhập

ninhdn

Họ và tên

Ngô Đình Ninh

Email

ngodinhninh2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-20 3:38:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500