Tên đăng nhập

minhthu_k16

Họ và tên

Trần Ngô Minh Thư

Email

tranmthu2504@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 8:13:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500