Tên đăng nhập

nguyentcg

Họ và tên

Trần Châu Gia Nguyên

Email

trancgnguyen@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-18 8:49:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500