Tên đăng nhập

nghiatranfj

Họ và tên

Trần Quốc Nghĩa

Email

quocnghia2004nt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-26 3:49:33

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500