Tên đăng nhập

nguyenhaidang

Họ và tên

Nguyễn Hải Đăng

Email

ngdangsl08@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 3:28:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500