Tên đăng nhập

dinhgiang2901

Họ và tên

Dinh Giang

Email

dinhgiang2901@gmail.com

Chữ ký cá nhân

dink yang

Đăng ký lúc

2020-11-29 4:59:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500