Tên đăng nhập

nguyendanghien

Họ và tên

Nguyễn Đăng Hiển

Email

akrybpndh2020@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-03 8:28:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500