Tên đăng nhập

thanhphton

Họ và tên

Đoàn Thanh Phát

Email

thanhphton@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-27 8:00:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500