Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#132067 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 164 ms 2328 K C++ 17 / 954 B Đặng Hải Long 2024-02-15 4:26:21
#77882 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 165 ms 8444 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-03-18 12:26:18
#88927 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 169 ms 1532 K C++ 11 / 935 B LAM DEP TRAI 2022-08-08 13:59:33
#132213 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 169 ms 2300 K C++ 17 / 782 B Công Chúa Táo 2024-02-15 10:04:00
#132072 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 185 ms 2300 K C++ 17 / 854 B Quốc Hưng 2024-02-15 4:33:53
#71996 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 230 ms 8512 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:36:23
#69535 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 230 ms 8420 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-16 15:37:29
#121159 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 231 ms 15196 K C++ 11 / 737 B N02 2023-12-30 3:53:50
#137355 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 281 ms 14944 K C++ 17 / 2 K Sái Công Minh 2024-02-27 8:38:51
#110488 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 331 ms 2432 K C++ 14 / 848 B Pham Gia Minh 2022-12-14 15:39:53
#50365 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 337 ms 3796 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-10-08 1:56:59
#146870 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 342 ms 23804 K C++ 17 / 2 K Tatooka 2024-04-23 7:35:41
#145600 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 680 ms 3800 K C++ 17 / 1 K Tony Teo 2024-04-14 8:59:17
#56738 #1208. PAY - Mua hàng Accepted 100 3174 ms 2660 K C++ 17 (Clang) / 642 B lalalala 2021-11-12 1:35:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: