Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#51039 #1506. ROBOT Accepted 100 164 ms 5696 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2021-10-13 8:11:11
#70948 #1506. ROBOT Accepted 100 180 ms 5724 K C++ 17 / 2 K hihihi1 2022-02-04 13:44:34
#70946 #1506. ROBOT Accepted 100 189 ms 6652 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Hải An 2022-02-04 13:23:14
#69171 #1506. ROBOT Accepted 100 206 ms 5732 K C++ 17 / 4 K halone 2022-01-13 19:38:28
#71128 #1506. ROBOT Accepted 100 234 ms 5884 K C++ 17 / 3 K abc195 2022-02-07 2:50:38
#46748 #1506. ROBOT Accepted 100 257 ms 5592 K C++ 14 / 2 K S0me0ne 2021-09-07 3:19:57
#51074 #1506. ROBOT Accepted 100 370 ms 17148 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-10-13 9:11:35
#124001 #1506. ROBOT Accepted 100 651 ms 10448 K C++ 14 / 2 K abcxyz 2024-01-11 16:49:12
#120706 #1506. ROBOT Accepted 100 660 ms 6624 K C++ / 2 K Nguyễn Minh Trí 2023-12-27 9:41:18
#143720 #1506. ROBOT Accepted 100 676 ms 10096 K C++ / 2 K LeVietCong 2024-03-31 15:02:11
#9205 #1506. ROBOT Accepted 100 706 ms 5632 K C++ 11 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-05 11:04:18
#74707 #1506. ROBOT Accepted 100 738 ms 9952 K C++ 17 / 10 K Đinh Mạnh Hùng 2022-02-20 8:51:27
#24193 #1506. ROBOT Accepted 100 801 ms 5948 K C++ 17 / 3 K Nhanh 2020-12-28 6:52:39
#9201 #1506. ROBOT Accepted 100 900 ms 21324 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-10-05 9:58:35
#74617 #1506. ROBOT Accepted 100 1044 ms 12608 K C++ 14 / 3 K Hoang Linh 2022-02-19 12:58:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: